Hunting News and Articles

Jagnuus en artikels

Whether you hunt for pleasure or the pot you are using a resource. If wisely managed, the resource is renewable and game populations should replenish themselves and continue to benefit…

Inligting oor jag is belangrik en tot voordeel van die jagter

Omgewingsake bevesting nul kwota vir die jag van luiperds in SA in 2017

Licences, Permits and Proclamations

Jaglisensies, Permitte en Proklamasies

SA Hunters concluded intensive discussions with the Directorate Animal Health of the  Department of Agriculture, Forestry and Fisheries to be recognised as an industry organisation whose members may issue permits…

Uitreiking van Varkpermitte deur SA Jagters

Hunting Licences and Permits in South Africa

SAHGCA Hunters' Code

SAJWV Jagterskode

Thursday, 23 April 2015 17:53

SAJWV Jagterskode

'n Verantwoordelikheidsverklaring gefundeer op respek vir lewe en vir die natuur As SAJWV-lede verklaar ons; Dat alle diere voelende wesens is, en dat ons daarom in die hoogste vorm van…

SAHGCA Hunters' Code

SAHGCA Hunters' Guild

SAJWV Jagtergilde

Thursday, 23 April 2015 17:43

SAJWV Jagtersgilde

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee…

SAHGCA Hunters' Guild

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za