Omgewingsake bevesting nul kwota vir die jag van luiperds in SA in 2017

Die Departement van Omgewingsake het die aanbeveling van die Wetenskaplike Gesagsowerheid  ondersteun om geen jag kwota vir luiperds in 2017 beskikbaar te stel nie, maar die Departement sal wel 'n kwota vir 2018 ondersoek.

Hierdie aanbeveling volg ná 'n algemene afname in die luiperdgetalle vanaf 2013 tot 2015; wisselvallige tendense in bevolkingsgetalle landwyd gedurende 2016; en aanbevelings by CITES CoP17 dat alle kwotas vir die jag van luiperds en die Norme en Standaarde vir die jag van luiperds op wetenskaplike grondslag hersien moet word. Hoewel dit voorkom of luiperdgetalle in Limpopo herstel het en in sommige dele van KwaZulu Natal gestabiliseer het, het sekere gebiede steeds 'n afname getoon. Dit blyk of baie min luiperds in Mpumalanga waargeneem is. In die algemeen, was luiperdgetalle baie laer in 2016 as vóór 2013, wat aandui dat die jag van luiperds nie nou wenslik is nie. Wetenskaplike modelle van luiperdgetalle wys daarop dat bevolkings uiters kwesbaar is vir addisionele sterftes en dat die jag van hierdie diere sorgvuldig bestuur moet word.

Die Departement het insette uit verskeie oorde ontvang, naamlik van die wetenskaplike bestuurskomitee vir die monitering van luiperds, navorsingsinligting wat met behulp van versteekte kameras ingesamel is; inligting van Cat Spotter se webtuiste (op aandrang van die jagbedryf); en kommentaar van verskillende belangegroepe soos die Limpopo Jagforum, provinsiale bewaringsowerhede en verteenwoordigers van die jagbedryf.

Die bestuurskomitee het in Oktober 2016 besluit om Panthera se projek vir die implementering van versteekte kameras in alle provinsies te ondersteun. Daar is ook besluit dat die Cat Spotter-program se beeldmateriaal waardevolle inligting kan verskaf oor die voorkoms van luiperds maar dat die data nie geskik is om die toekenning van kwotas te bepaal nie.

Die Departement beplan om binnekort die Nasionale Norme en Standaarde vir die jag van luiperds vir openbare kommentaar te publiseer met die oog daarop om dit einde 2017 in werking te stel ter ondersteuning van die jagkwotastelsel.

Die jagbedryf het gewaarsku dat die implementering van 'n nul kwota vir die jag van luiperds die bedryf kan vervreem en die kans verhoog dat luiperds toenemend as probleemdiere of skadeveroorsakende diere doodgemaak kan word. Die Limpopo Jagforum het hierdie argument ondersteun en bygevoeg dat ‘n beperkte kwota waarde sou toevoeg tot luiperds as 'n benutbare hulpbron.

Twee provinsiale verteenwoordigers wat in die Wetenskaplike Gesagsowerheid dien, het die beginsel van 'n beperkte kwota ondersteun.

Die Wetenskaplike Gesagsowerheid was dit eens dat die wetenskaplike data oor die status van die luiperd 'n voorkomende benadering verg en het gevolglik 'n nul kwota aanbeveel.

Voorgestelde tydskedules sluit die volgende in:

  • Februarie 2017: Publikasie van die Norme en Standaarde;
  • Februarie/Maart 2017: Vergadering van die Wetenskaplike Gesagsowerheid om goedkeuring te verleen aan die proses om die kwota te hersien;
  • Maart-Oktober 2017: Hersiening van die kwota en die grondslag vir die implementering van kwotas, soos CITES CoP17 versoek het;
  • November 2017: Aanbeveling aan Minister oor die kwota vir 2018; en
  • Maart 2018: Voltooi hersiening van kwota en handig in by CITES se diere-komitee.

Lees ook: Department of Environmental Affairs confirms extension of zero quota for leopard hunting in South Africa

  • Last modified on Thursday, 24 May 2018 09:21
  • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za