Licences, Permits and Proclamations (5)

Jaglisensies, Permitte en Proklamasies

29 April 2015

Hunting regulations from each province differs somewhat the next. Ensure that you are up to date on the regulations for the province in which you are hunting.

Elke provinsie se jag proklamasie en ver skil so bietjie van die res van die land sin. Maak seker dat jy vertroud is met die regulasies van die provinsie waar jy gaan jag.

Read more...
05 March 2018

Proklamasies, regulasies en wetgewing wat jag in Suid-Afrika reguleer, verskil van provinsie tot provinsie. Dus is dit baie belangrik dat jagters hierdie wetlike verpligtinge verstaan en nakom sodat hulle nie onwetend die wet oortree nie. Onkunde vrywaar ‘n mens nie van oortredings nie.

Read more...
06 March 2018

Hunting proclamations, regulations and legislation in South Africa differ from province to province. Therefore, it is very important that hunters understand and observe these legal obligations and not inadvertently break the law. The old saying applies – “Ignorance of the law is no excuse!”

Read more...
05 February 2019

SA Jagters het na `n lang onderhandelinge met die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om erkenning te kry as `n bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte uit te reik vir die vervoer van verwerkte wildevark-karkasse en -vleis. Hierdie vergunning is toegestaan ingevolge Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes No 35 van 1984.

Read more...
06 February 2019

SA Hunters concluded intensive discussions with the Directorate Animal Health of the  Department of Agriculture, Forestry and Fisheries to be recognised as an industry organisation whose members may issue permits for the transport of processed wild pig carcasses and meat. This permission was granted in terms of Regulation 20 of the Animal Diseases Act, No  35 van 1984.

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za