Membership (6)

Lidmaatskap

26 April 2015

Waarom 'n lid van SAJWV?  
 
SAJWV, beter bekend as SA Jagters, is in 1949 gevestig. Dit maak die vereniging die oudste jag en wildbewarings vereniging in Suid Afrika, wat na die gemene belange van die natuurbewaarder, jagter, sportskut en vuurwapeneienaar  omsien.
 
SA Jagters is by die SAPD geakkrediteer as 'n jag- en sport-skiet vereniging en is sodoende by magte om toegewyde jagter status, toegewyde sportskut status en nou ook professionele jagter status uit te reik en te administreer.
 
Met 79 takke landwyd en meer as 42 000 lede, geniet SA Jagters nasionale verteenwoordiging en het dit die grootste voetspoor van al die jag en wildbewarings verenigings in Suid Afrika.
 
Ten spyte van die laaste negatiewe uitspraak in die Konstitusionele Hof, bly SA Jagters tot op datum die enigste vereniging wat oor die afgelope 9 jaar 'n suksesvolle saak teen die SAPD in die Hoogeregshof kon voer om die reg van burgers om vuurwapens te besit, te beskerm.
 
SA Jagters neem die leiding in verskeie areas binne die wildsektor, insluitend die bevordering van verantwoordelike en etiese jag.
 
Die vereniging se hoofkantoor is in Pretoria te Inyahti Park gelee -ook die tuiste vir die grootste versameling van Suid Afrikaanse en internasionale wilds-trofees. Ons ervare en gekwalifiseerde vriendelike personeel is altyd gewillig om ondersteuning aan lede te verleen.

Read more...
27 April 2015

Why become a member of SAHGCA?

SAHGCA, better known as SA Hunters, was established in 1949, making it the oldest hunting and conservation association in South Africa that looks after the collective interests of conservationists, hunters, sport shooters and firearm owners.
 
SA Hunters has been accredited with the SAPS as a hunting and sport shooting association, which authorises it to grant and administer dedicated hunter status, dedicated sport shooter status and -more recently- also professional hunter status.  
 
Represented nationally by 79 branches and more than 42 000 members, it has the largest footprint of any hunting and conservation organisation in South Africa.
 
To date SA Hunters is the only association which, over the past 9 years, successfully brought High Court applications against the SAPS to preserve the right to own firearms (despite the last negative outcome in the Constitutional Court).
 
SA Hunters has taken leadership in many areas within the wildlife sector, including promoting responsible hunting.
 
The association's Head office is situated in Pretoria at Inyathi Park -home to the largest collection of South African and international game trophies- where our experienced and qualified friendly staff are always willing to assist our members.

Read more...
28 April 2015

Fooie geldig vanaf Julie 2018 – Junie 2019 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

  Gewonelid (ouderdom van 26 tot 64) * R 860.00
  Gewonelid (ouderdom van 18 tot 25) * R 450.00
  Gesinslid (eggenoot van Hooflid) R 180.00
  Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se   18de verjaarsdag) R 180.00
  Studentelid (voltydse student of leerders) * R 350.00
  Senior lid (ouderdom van 65 en ouer) * R 340.00
  Buitelandse Lid (jaarfooi) *
R 850.00
  Lewenslangelid * R 18,000.00
*SA Jagter tydskrif ingesluit  
Read more...
29 April 2015

Fees valid July 2018 – June 2019 (Unless otherwise stated, membership is renewable annually)

  Ordinary member (age 26 to 64) * R 860.00
  Ordinary member (age 18 to 25) * R 450.00
  Family member (spouse of main member) R 180.00
  Junior member (once-off payment until   member's 18th birthday) R 180.00
  Student member (full-time student or   learner)* R 350.00
  Senior member (older than 65) * R 340.00
  Foreign member (year fee) *
R 850.00
  Life member* R 18,000.00
*SA HUNTER Magazine included  
Read more...
30 April 2015

Every SAHGCA members enjoys the benefits benefits of liability insurance as part of their annual membership fee. In the document below is a short description of the cover this insurance offers and a few scenarios of incidents when the SAHGCA liability insurance will protect you. Members who want more detail can read the additional documentation that includes the exact wording of the policy.

Elke lid van die SAJWV het versekering vir Regsaanspreeklikheid as deel van die ledegeld wat hy/sy jaarliks betaal. In die dokument hieronder is 'n kort uiteensetting van wat die versekering behels, ‘n klompie voorbeelde van gevalle wanneer die versekering geldig sal wees en dan ook in verdere dokumente hierby die spesifieke polisbewoording vir diegene wat in hierdie detail mag belangstel.

Liability Insurance Information

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file HuntSA Broad Form wording Feb 2017 193.15 KB 2017-02-08
An Adobe Acrobat file Notes and Scenarios SA Hunters Liability Insurance - Feb 2017 393.66 KB 2017-02-03
An Adobe Acrobat file SA Hunters - Policy schedule - Feb 2017 152.25 KB 2017-02-03

 

Read more...
01 May 2015

A loyalty system that will benefit our members

The SAHGCA is proud to be associated with the MyBonus MyBucks loyalty programme. This isn’t just any loyalty programme, as it offers a unique approach which casts a new light on loyalty programmes and what it is supposed to offer you.

Most of us are all too familiar with discount cards that clutter our wallets. Most of the times we use these cards once or twice and then easily forget about them, because they have to be used at specific retailers. But the MyBonus MyBucks-card has turned this concept inside out! This card offers the user more value than any other system, simply because it isn’t limited to one shop. You can fill your pockets with MyBucks by shopping at ANY of our participating partners.

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za