Shooting News and Articles (28)

Skietsake Nuus en Artikels

01 November 2018

Die ZEISS/SAJWV Intertak Ghongskietkompetisie  is op 20 Oktober 2018 suksesvol aangebied deur die Duiker tak ongeveer 20km oos van Heidelberg.

Read more...
23 October 2018

Die eerste SA Jagters Gallery Sporting Rifle skietkompetisie is op 13 Oktober 2018 aangebied deur die Riemland tak op die Riemland skietbaan ongeveer 25 km van Bethlehem op die R26 na Reitz.

Read more...
04 October 2018

Die Toekenningsbeleid van SA Jagters is gedurende die afgelope twee jaar hersien en wat skiettoekennings betref is daar twee belangrike wysigings in die Toekenningsbeleid wat reeds 2018 in werking treë:

  1. Met die  bestaande Platinum toekenning vir die Presidentskietkompetisie is daar sekere veranderinge aangebring en
  2. ‘n Nuwe Wildehonde toekenning is vir die Intertak Spanskietkompetisie geskep

Hierby aangeheg is ‘n volledige verduideliking van die veranderinge en byvoegings tot bogenoemde skiettoekennings, die lyste vir beide die Platinum en Wildehonde kwalifiseerders op streek en nasionale vlak en die gewysigde reelings i.v.m. uitnodigings na die SA Jagters jaarlikse Kongres reeds vanaf 2018.

 

During the past two years the Awards Policy of SA Hunters was revised regarding the shooting awards and there are two important changes with effect from 2018:

  1. Certain changes to the existing Platinum award for the President shooting competition and
  2. A new Wildehonde award was created for the Interbranch Team shooting competition

Attached a detailed description of the changes and additions, lists for the qualifiers for both the Platinum and Wildehonde awards at regional and national level and the changes to the invitations to the annual SA Hunters Congress, with effect from 2018.

 

Read more...
21 September 2018

Die Lynx Optics/SAJWV Presidentskietkompetisie is op 15 September 2018 baie suksesvol aangebied deur die Valschrivier tak op die Elandsrand skietbaan ongeveer 12 km suidwes van Kroonstad op die pad na Henneman.

Read more...
30 August 2018

Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 18 Augustus 2018 op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak wat ook die gasheertak vir die dag was.

Read more...
11 April 2018

At 07:00 on Saturday 17 March 2018, at the Wattlespring Sport Shooting Club near Bapsfontein, we accompanied the range officers on an inspection of the ten sport shooting ranges to assess whether the inclement weather affected the range conditions and the complexity of the range. Then it started to rain and rained even harder as shottists arrived to register. Great! It is a fine day for ducks and we want to shoot clay pigeons. By 09:00, we realised that the few shottists that had not arrived yet, probably decided to stay home. We started the day’s programme by welcoming all present, providing a short information session on the range lay-out and rules, and concluded with a safety talk.

Read more...
11 April 2018

Om 07:00 op Saterdag 17 Maart, hardloop ons saam met die baanbeamptes van Wattlespring Sportskietklub, naby Bapsfontein, deur die tien sportskietbane om te verseker dat die veranderde weersomstandighede nie die moeilikheidsgraad van die baan daadwerklik verander het nie. Toe kom die reën. Hoe meer skuts opdaag om te registreer, hoe harder reën dit: eendeweer en ‘n kleiduifskiet. Hoe gepas. Teen 09:00 maak ons die gevolgtrekking dat die paar skuts wat nog nie opgedaag het nie, eerder besluit het om tuis te bly. Ons skop die dag se verrigtinge af met ‘n verwelkoming, 'n kort inligtingsessie van die baanuitleg en verloop van die skiet, en ‘n veiligheidspraatjie.

Read more...
24 January 2018

In the past, the hunting of birds in flight with a shotgun, also known as wingshooting, was perceived as a hobby among the stiff upper lip English with their Purdeys slung over their arms, while looking down their noses at the commoners. Fortunately, this stereotyping is something of the past. These days, Italian O/Us, East European SBS, and the occasional pump and bolt action and semi-automatic shotguns are very popular among hunters and sport shooters. The popularity of wingshooting is on the increase worldwide. Sound agricultural practices and a growing awareness of responsible hunting and sustainable use of gamebirds support this activity.

Read more...
16 January 2018

Die jag van voëls in vlug, met ‘n haelgeweer, oftewel “wingshooting”, is in die verlede baie gesien as die gebied van die Engelsman wat stywe rug, neus in die lug en Purdey oor die arm, neerkyk op die res van ons. Hierdie stereotiepe het gelukkig reeds gesneuwel, wel meestal, en gevolglik sien ‘n mens deesdae ‘n oormag van Italiaanse O/U’s, Oos Europese SBS’s en so nou en dan selfs pomp- en slotaksie en semi-outomatiese haelgewere in die jagveld en op die baan. Gevolglik neem die gewildheid van voëljag wêreldwyd toe en gerugsteun deur gesonde boerderypraktyke en ‘n nuwe uitkyk van jagters in terme van verantwoordelike en volhoubare benutting van die voëls wat ons jag, sal dit vir ‘n lang tyd so voortduur.

Read more...
05 November 2018

SA Jagters bied 'n kompetisiestruktuur vir Gallery Sporting Rifle op streek/provinsie en nasionale vlak waardeur lede van SA Jagters provinsiale en nasionale kleure in Gallery Sporting Rifle kan verwerf.

Gallery Sporting Rifle is 'n jaggebaseerde skietkompetisie volgens die internasionale reëls van die International Gallery Rifle Federation (IGRF). Die Gallery Sporting Rifle skietkompetisie is 'n aparte skietkompetisie wat sal plaasvind op dieselfde dag as die Streek Presidentskietkompetisie. Dit word aangebied as 'n laaste aflossing, of twee, op dieselfde skietbaan nadat die Presidentskietkompetisie afgehandel is. Hierdie is twee verskillende skietkompetisies waarvan die reëls, toerusting en teikens verskil. Dit gee aan skuts die geleentheid om op dieselfde dag aan beide die skietkompetisies deel te neem en kwalifiserende tellings op te stel vir die twee onafhanklike ranglyste.

Lees meer in die aangehegte dokumente

Read more...
05 November 2018

SA Hunters introduced a structure for members to compete in Gallery Sporting Rifle competitions at regional/provincial and national level that will create opportunities to obtain provincial and national colours in this sport.

Gallery Sporting Rifle is a hunting based shooting competition according to the international rules of the International Gallery Rifle Federation (IGRF). The Gallery Sporting Rifle shooting competition is a separate shooting competition that will take place on the same day as the regional President Shooting Competition, and will be held as a last relay, possibly two, immediately after the President Shooting Competition has been concluded. These two competitions differ in terms of rules, equipment and targets. It gives shottists the opportunity to participate in both competitions on the same day and to obtain qualifying scores for two independent rankings.

Read more in the documents attached below

Read more...
18 April 2016

Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie.

Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels is die maatstaf vir die meet van klank intensiteit), kan geleidelike gehoorskade by ‘n persoon begin intree {noise-induced hearing loss (NIHL)}.

Gehoorskade is ‘n geleidelike proses, nie dadelik waarneembaar nie en uiteindelik indien opgedoen, is dit onomkeerbaar met permanent gehoorverlies! Die spreekwoordelike “dief in die nag”!

Read more...
03 December 2015

Sandrivier 58 het opgetree as gashere vir ons tweede sportskiet kampioenskap wat in Welkom plaasgevind het.  Die deelname het gegroei met 14% en daar is 'n totaal van 327 teikens geskiet teenoor die 281 tydens ons eerste kampioenskap in 2014.  Die kampioenskap skep die geleentheid om op dieselfde dag onder dieselfde omstandighede jou skietvernuf teen mede-posliga deelnemers te meet.

Die kampioenskap is vanjaar oor twee dae aangebied en vind in 2016 tydens die laaste naweek in November plaas.  Sandrivier 58 het ook reeds weer hulle bereidwilligheid getoon om as gashere op te tree.  Ook aan hulle ons opregte dank.

Skortskiet Kampionskappe 2015 uitslae

Filename Date
A Microsoft Excel file SAJWV Sportskiet Kampioenskappe Finale Uitslae.xls 2015-12-03

Read more...
25 August 2015

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie.

Read more...
25 August 2015

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed  on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”.

Read more...
28 April 2015

British rifle manufacturer Holland & Holland launched its 375 H & H Magnum calibre in 1912 as the 375 Belted Rimless Nitro Express. After more than hundred years, this stalwart remains among one of the most popular calibres with hunters in southern Africa.

Read more...
04 June 2015

According to experienced professional hunters, the risks are relatively low when hunting the Big Five. The predominant and ever-present danger is a shooting incident where the hunter is usually at fault.

Read more...

Volgens ervare professionele jagters is daar relatief min risiko om een van die groot VYF te jag. Die oorheersende en immer teenwoordige gevaar is dié van ‘n skietvoorval, met die jagter wat dikwels die probleem veroorsaak.

Read more...
Page 1 of 2

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za