Dedicated Hunter Status

Toegewyde Jagterstatus

Die verwerwing van Toegewyde Jagterstatus wat SA Jagters toeken, voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000 soos gewysig. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel…
Obtaining Dedicated Hunter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Hunters Status in terms of Section…

Dedicated Sport Shooter Status

Toegewyde Sportskutstatus

Die verwerwing van Toegewyde Sportskutstatus voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van die Wet meer as…
Obtaining Dedicated Sport Shooter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Sport Shooter Status in terms…

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za